تبلیغات
" دیباچه حقوقی " - یلدا

 

یلدای من

          بی گمان خواب طولانی چشمهای توست ...

چرا که

            کوتاه ترین روز زندگی ات من بودم .....