تبلیغات
" دیباچه حقوقی " - ارتباط با دوستان


از شکست نترسید ، تا شکست نخورید نمیتوانید راه های رسیدن به

پیروزی را کشف کنید ، از شکست ها برای رسیدن به موفقیت استفاده کنید

و بلافاصله عقب نشینی نکنید و گوشه گیر نشوید.